Hondsdraf Zorgtheater heeft de activiteiten beëindigd.Hondsdraf Zorgtheater® was een gezelschap dat theater maakte voor medewerkers in de zorgsector, voornamelijk de ouderenzorg (niet alleen de verzorgenden en de verpleegkundigen, maar ook al het overig personeel: management, facilitair, behandelaars etc. en de vrijwilligers).

De programma's waren steeds gebaseerd op een thema, zoals bejegening, communicatie, het levenseinde, dementie, de zorgvisie, thuiszorg- perikelen, vrijwilligers in de zorg etc.

Het theatergezelschap startte in 2000 en hield eind 2015 op te bestaan.